Administrerende direktør om året 2020

2020 ble året hvor vi for alvor dro veksel på den gode arbeidskulturen vi har dyrket frem i VKT. Glede er ferskvare sier vi, og humor, omsorg og tverrfaglighet kom særdeles godt med dette året. Foretaket er generelt rigget for raskt å kunne ta omstilling når omstendighetene krever det. Det fikk vi benyttet til fulle i 2020. Vi fikk testet at beredskapsplanene våre holdt vann, og oppdatert dem løpende i forhold til en verdensomspennende pandemi.

Året bød også på en busstreik som påvirket vår drift, og ikke minst ble nye Viken fylkeskommune sjøsatt, med tilhørende ny digital verktøykasse.

Læringskurven var bratt for mange i 2020, da forutsetningene ble endret av flere ytre påvirkninger. At foretaket likevel dette året leverte samtlige planlagte prosjekter på tid og budsjett, og maktet å opprettholde full drift hele året igjennom, er en virkelig bragd av mine kolleger i VKT.

Jeg skylder hver og en stor takk for dedikasjon, tålmodighet og varme smil bak munnbindet. De har gitt hvert sitt unike bidrag til en samlet bærekraftig verdiskaping.

Som en effekt av optimalisert effektivisering, vil foretaket etter dette året tilbakebetale til sammen 9 MNOK til de 62 kollektivoperatørene som har avtale om anløp ved Oslo bussterminal. Terminalen drives etter selvkostmodellen. Supplerende finansiering ved hjelp av reklameinntekter og utleie til næringsvirksomhet, bidrar til løpende oppgraderingsarbeider og et høyt servicetilbud.

I krevende år med mange usikre faktorer i spill, er det viktig at samfunnsmaskineriet likevel holdes i gang. VKT så etter områder hvor det var mulig å få noe gjort, og rettet
innsatsen vår dit. Videre søkte vi å skape ringvirkninger som andre kunne dra nytte av.

VKT aktiverte entreprenører under den første nedstengingen av Norge i mars, og fikk fortgang i planlagte moderniseringer ved flere terminaler. Vi fant videre et mulighetsrom der vårt driftsteam kunne gjennomføre ekstra vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider ved terminaler og stoppesteder.

Med hjelp fra omdisponerte personalressurser, som
midlertidig ikke kunne fungere i kunderettet tjeneste, ble vaktmestere opplæringsansvarlige for kundeverter som kunne bidra som utførende. Resultatene ønsker de reisende hjertelig velkommen tilbake når Covid-19 er under kontroll. Med stort fokus på smittevernreglene, og med alle ansatte uten driftsoperative stillinger i arbeid fra fjernkontor, fungerte og leverte foretaket så optimalt som mulig.

Vi i VKT opplever at vi i kraft av vårt samfunnsoppdrag har et
særskilt ansvar for å bidra til at samfunnshjulene ruller, både
som offentlig aktør og som leverandør til samfunnskritisk
virksomhet (kollektivtransport). Det ansvaret tør jeg si at vi
har tatt i 2020.

Stolt hilsen
Jafar Altememy, administrerende direktør