Årsrapport 2020

Full drift hele 2020

Som leverandør til samfunnskritisk virksomhet, opprettholdt VKT full drift ved alle terminaler og stoppesteder gjennom hele året. I perioder hvor kundeverttjeneste i terminal måtte holde stengt, ble innsatsen omdisponert til vedlikeholdsarbeider.

Reisende og sjåfører

VKT startet smitteforebyggende arbeid alt før Covid-19 var påvist i Norge. Blant annet ble frekvensen på renhold ble økt betraktelig. Sjåførenes pauserom og øvrige fasiliteter samt de høyest frekventerte områdene av terminaler fikk størst fokus.

9,1 millioner

Som en effekt av optimalisert effektivisering, vil foretaket etter dette året tilbakebetale til sammen 9 MNOK til de 62 kollektivoperatørene som har avtale om anløp ved Oslo bussterminal. Terminalen drives etter selvkostmodellen.

Administrerende direktør om året 2020